Jobba här

"Kvarsebo Skola är den bästa arbetsplatsen jag har haft. Det är en härlig stämning mellan barnen på hela skolan och det märks verkligen i verksamhen och smittar av sig på oss i personalen."

Att jobba på Kvarsebo Skola

Den ideella Föreningen Kvarsebo Skola bildades 2003 efter att Norrköpings kommun beslutat att lägga ner den kommunala skolan i Kvarsebo. Friskolan startade höstterminen 2004 och sedan dess finns det åter en väl fungerande skolundervisning i Kvarsebo. Föreningen Kvarsebo skola bedriver även förskoleverksamhet för barn i åldrarna 1-5 år.

Föreningen är arbetsgivare för skolans lärare och personal och sätter upp riktlinjer för verksamheten. Ekonomin grundar sig på de kommunala skolbidragen.

Skolans personal & kontaktuppgifter

Rektor
Hanna Blomstrand, rektor.kvarsebo@gmail.com

Frita
Wiola Janicka, 
wiola.wojcik79@gmail.com
Kristin Alterstav, 
kristin.kvarsebo@gmail.com

Skolhälsovård

Therese Carlsson, skolsköterska,  therese.carlsson@norrkoping.se

Förskola
Madelein Danvall, madelein.kvarsebo@gmail.com
Wiola Janicka,  wiola.wojcik79@gmail.com
Nina Gideland, nina.kvarsebo@gmail.com
Vivianne Jacobsson, vivi.kvarsebo@gmail.com
Stina Sidwall, 
stina.sidwall@gmail.com

Skola
Kristin Alterstav, Lärare i idrott,
kristin.kvarsebo@gmail.com
Annika Rengfelt, lärare åk F-3,
annika.kvarsebo@gmail.com
Malin Brolin, lärare åk 4-6,
malin.kvarsebo@gmail.com
Wiola Janicka, lärare, 
wiola.wojcik79@gmail.com
Ann Östberg Wärner, Specialpedagog, annow.kvarsebo@gmail.com