Den lilla skolan
med det stora hjärtat!

Kvarsebo skola är en fristående skola för barn upp till och med årskurs 6 i byn Kvarsebo.
Hos oss går barn från Kvarsebo, Krokek, Kopparbo och Ålberga. Vår verksamhet präglas av småskalighet och studiero.  Våra drivna och behöriga lärare samt den lugna miljön skapar trygga och nyfikna barn.

Alla våra skolbarn erbjuds fritidshemsplats med en aktiv och engagerad personal som skapar meningsfulla och lärande aktiviteter för våra barn.

                Skola                                Förskola                               Fritidshem                          Förening

Vi har plats för fler förskolebarn och skolbarn!
Kontakta vår rektor på 0768-12 60 70 eller maila till rektor.kvarsebo@gmail.com om ni vill ha mer information eller ställa er i kö. 

På Kvarsebo skola är närheten mellan förskola och skola en viktig del i verksamheten.
Det ger barnen möjlighet att bygga relationer som skapar trygghet i både lek och lärande.

"Det krävs en hel by för att uppfostra ett barn"
- Afrikanskt ordspråk


Verksamhetens inriktning är allmän. Vi använder oss av utemiljön som ett rum för lärande i vår verksamhet. Skog, Bråviken, dammar och bäckar i närmiljön främjar till att använda sig av utemiljön i lärandeprocessen. Att lära ute ökar möjligheterna att uppleva med alla sinnen, diskutera och samarbeta på ett naturligt sätt. När barnen är ute finns det större möjlighet till användning av leken och den fysiska aktiviteten blir ett naturligt inslag i lärandet.

Våra partners

Circle K Gamla Övägen

På vår partnersida kan du läsa mer om våra partners och om hur du och ditt företag kan vara med och stötta oss.