Kontakta
oss

Skolan:        011-39 60 70
Förskolan:  011-39 60 70
Rektor:         076-812 60 70 

 

Ring oss på telefon:

Skola:       011-39 60 70
Förskola: 011-39 60 70

Ni kan skicka brev till oss på adress:

Kvarsebo Skola
Kvarsebovägen 108
618 93 KOLMÅRDEN

Maila vår rektor Madelein på:

rektor.kvarsebo@gmail.com
 

Vägbeskrivning

Kvarsebo skola ligger mitt i Kvarsebo, det lilla samhället vid Bråviken mellan Nyköping och Norrköping. 

Kontaktinformation till Föreningen Kvarsebo skola:

Ordförande: Anna-Karin Tilleby
ordforande.kvarsebo@gmail.com             

Vice ordförande: Marguerite Gideland 
margueritegideland@hotmail.com                        
 

Sjukanmälan

 
Sjukanmälan till förskolans görs senast kl 08.00. Om ingen svarar går det bra att prata in på telefonsvarare. Var noga med att även prata in aktuellt datum. Friskanmälan ska ske före kl 15.00 dagen innan barnet/eleven kommer tillbaka till skolan/förskolan.
 
Skolan tel 011-39 60 70 tel.svarare om ingen svarar
Förskolan tel 011-39 60 70 sjuk- och friskanmälan

Föräldrar/vårdnadshavare tar  kontakt med lärare första dagen vid barnets sjukdom. Vid längre sjukdomsperiod övervägs hemundervisning i samråd mellan skola och förälder.

Ledighet


Ansökan om ledighet ska göras skriftligt i god tid till ansvarig lärare. Ledighet kan beviljas under förutsättning att eleven följer sin individuella handlingsplan på det sätt som eleven och läraren kommit överens om. Semesterresor ska i första hand ske på lovdagar. I annat fall förutsätts att eleven arbetar med uppgifter med stöd av förälder/vårdnadshavare.
Varje elev har rätt till 10 dagars ledighet/läsår.
 
I kapitel 7 i skollagen 18 § står att ”En elev i en skolform som avses i 17 § får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.”

Information till föräldrar

På länken nedan finner du som förälder information om t.ex. olycksfallsförsäkring, föräldraråd, olika planer,  policys och andra viktiga dokument.