Kontakta
oss

Skolan:        0703-39 60 70
Förskol/frita: 0768-49 60 70
Rektor:         0768-12 60 70 

Ring oss på telefon:

Skola:       0703-39 60 70
Förskola/frita: 0768-49 60 70

Ni kan skicka brev till oss på adress:

Kvarsebo Skola
Kvarsebovägen 108
618 93 KOLMÅRDEN

Maila vår rektor Hanna Blomstrand på:
rektor.kvarsebo@gmail.com

Vägbeskrivning

Kvarsebo skola ligger mitt i Kvarsebo, det lilla samhället vid Bråviken mellan Nyköping och Norrköping. 

Föräldrarådet

Vi är en grupp föräldrar, från både skola och förskola, som tillsammans utgör föräldrarådet. Två gånger per termin träffar vi också rektor i ett skolråd. Vår funktion är att ta emot synpunkter, funderingar och frågor från er föräldrar, som vi sedan diskuterar med rektor på skolrådet. Men vi planerar också träffar, kick-off'er och andra roligheter. Vi agerar helt enkelt bollplank mellan föräldrar och förskola/skola. Vi föräldrar har all möjlighet att vara delaktiga i våra barns verksamhet, förändra och göra nytta! Och det tycker vi är viktigt!

Så tveka inte att höra av dig till oss med dina funderingar.

Vi finns på mejlen foraldrarad.kvarsebo@gmail.com
Alla skrivelser vi får in förblir anonyma inför rektor om så önskas.

Kontaktinformation till Föreningen Kvarsebo skola:

Ordförande: Gustaf Alexanderson,
ordforande.kvarsebo@gmail.com             
 

Sjukanmälan

 
Sjukanmälan till förskolans görs senast kl 08.00. Om ingen svarar går det bra att prata in på telefonsvarare. Var noga med att även prata in aktuellt datum. Friskanmälan ska ske före kl 15.00 dagen innan barnet/eleven kommer tillbaka till skolan/förskolan.
 
Skolan tel 0703-39 60 70 tel.svarare om ingen svarar
Förskolan tel 0768-49 60 70 sjuk- och friskanmälan

Föräldrar/vårdnadshavare tar  kontakt med lärare första dagen vid barnets sjukdom. Vid längre sjukdomsperiod övervägs hemundervisning i samråd mellan skola och förälder.

Ledighet


Ansökan om ledighet ska göras skriftligt i god tid till ansvarig lärare. Ledighet kan beviljas under förutsättning att eleven följer sin individuella handlingsplan på det sätt som eleven och läraren kommit överens om. Semesterresor ska i första hand ske på lovdagar. I annat fall förutsätts att eleven arbetar med uppgifter med stöd av förälder/vårdnadshavare.
Varje elev har rätt till 10 dagars ledighet/läsår.
 
I kapitel 7 i skollagen 18 § står att ”En elev i en skolform som avses i 17 § får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.”

Information till föräldrar

På länken nedan finner du som förälder information om t.ex. olycksfallsförsäkring, föräldraråd, olika planer,  policys och andra viktiga dokument.