En liten skola
och förskola som ger barnen utrymme att växa.

Växa gör vi på olika sätt hela livet. För att utveckla hela vår potential behövs en bra grund
att stå på. Den lilla skolan tror vi ger möjlighet för barn och elever att känna trygghet, vilket är förutsättning för att kunna utvecklas kunskapsmässigt.

                Skola                                Förskola                               Fritidshem                          Förening

På Kvarsebo skola är närheten mellan förskola och skola en viktig del i verksamheten.
Det ger barnen möjlighet att bygga relationer som skapar trygghet i både lek och lärande.

"Det krävs en hel by för att uppfostra ett barn"
- Afrikanskt ordspråk


Verksamhetens inriktning är allmän. Vi använder oss av utemiljön som ett rum för lärande i vår verksamhet. Skog, Bråviken, dammar och bäckar i närmiljön främjar till att använda sig av utemiljön i lärandeprocessen. Att lära ute ökar möjligheterna att uppleva med alla sinnen, diskutera och samarbeta på ett naturligt sätt. När barnen är ute finns det större möjlighet till användning av leken och den fysiska aktiviteten blir ett naturligt inslag i lärandet.