Experiment färg och vatten

Förra veckan pratade vi om grundfärger och att man av grundfärgerna kan skapa fler färger. Här gör vi ett experiment som visar att färger innehåller flera färger. Barnen ritade streck på kaffefilter. De doppade filtret i vatten. Vattnet gör att färgen delar sig och fler färger kommer fram.

Lpfö 18
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
• förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,